Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

Deze huurovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op het vakantiehuis ‘De Wildeman’ in Heeten, dat uitsluitend bestemd is als recreatiewoning. De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht, langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming met de verhuurder. Met het betalen van de aanbetaling of delen van het totale bedrag of het gehele bedrag verklaart u als huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

2. Reservering en betaling

2 a. Aanbetaling

Voor iedere reservering moet 25% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 7 dagen na toezending van het reserveringsformulier zijn voldaan. De reservering is pas officieel nadat wij de vereiste aanbetaling hebben ontvangen. Kosten van de eindschoonmaak, gas en electra en de borg zijn niet in de huurprijs inbegrepen. Deze zullen worden verrekend met het restant bedrag.

2 b. Betaling van het restantbedrag

Het totaalbedrag (minus de aanbetaling), moet uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode door ons zijn ontvangen. Als u na herhaald verzoek nog niet heeft betaald, dan zal dit gezien worden als een annulering en zijn de annuleringsvoorwaarden, zoals genoemd in artikel 3 van toepassing. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. De aanbetaling van 25% wordt niet terugbetaald! Na ontvangst van het totaalbedrag wordt de huurbevestiging zo spoedig mogelijk aan u toegezonden. Hierbij ontvangt u verder een routebeschrijving, en de naam en het adres van de persoon die uw ontvangst regelt. 

2 c. Maximum aantal bewoners

In de vakantiewoning mogen niet meer personen logeren, dan het overeengekomen aantal. Dit met een maximum van 4 volwassenen en twee kinderen (tot maximaal 4 jaar) Indien dit aantal overschreden wordt, kan diegene die de ontvangst regelt, de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

2 d. Borg

De borg van € 100, – zal worden verrekend met het restant bedrag. Na controle en schoonmaak van de woning zal de borg bij vertrek, contant worden terugbetaald, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning en/of inventaris.

2 e. Schoonmaakkosten, toeristenbelasting en gas, water en licht

U dient de vakantiewoning na de overeengekomen huurperiode “bezemschoon” achter te laten. De koelkast in koelstand 1 te plaatsen en te zorgen dat het servies, bestek, pannen etc. schoon zijn. Voor de eindschoonmaak worden kosten in rekening gebracht, deze bedraagt € 35, – en zal worden verrekend met het restantbedrag. Dit bedrag is inclusief toeristenbelasting en gas water en licht. Mocht blijken dat er overmatig gebruik is gemaakt van gas,water en licht zal er een nacalculatie plaats vinden op basis van de gebruiksperiode.

2 f. Huisdieren

Er zijn geen huisdieren toegestaan.

3. Annulering

3a Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan ons worden gemeld. Indien u de reservering onverhoopt wilt annuleren dient u rekening te houden met annuleringskosten, die wij aan u doorberekenen. Als u tot 30 dagen vóór de huurdatum annuleert zijn de annuleringskosten 25% van de huursom (de aanbetaling). Bij annulering minder dan 30 tot 7 dagen voor aankomst zijn de kosten 90%, bij minder dan 7 dagen is dit 100%. Indien u geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele terugbetaling plaatsvinden.

3b Annulering door verhuurder

Indien wij door onvoorziene omstandigheden, dan wel door overmacht een huurovereenkomst moeten annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en zal er terugbetaling van de aanbetaling plaatsvinden.

4. Verantwoordelijkheden

4 a. Verantwoordelijkheden van de verhuurder

· Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

· Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de gast, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil om.

· Ongemakken en/of voor onderbreking van water, gas of elektriciteit, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeenten enz.

· Voor letsel berokkend, aan de huurder(s) door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig. U dient hiertoe een eigen (reis)verzekering te hebben afgesloten.

4 b. Inventaris en staat van de vakantiewoning

Indien, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of desbetreffende voorzieningen niet juist blijken te zijn, dan dient u ons (via diegene die u heeft ontvangen) hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat wij het één en ander kunnen oplossen. Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit eveneens gemeld worden zodat het één en ander kan worden verholpen. Daarna is aanspraak niet meer mogelijk. Bij het vertrek dient de huurder de totale woning “bezemschoon” achter te laten. Uiteraard zorgt u er ook voor dat het servies, bestek, pannen etc. schoon zijn.

4c Gebruik van het verblijf

Onze vakantiewoning is een vakantieverblijf in een stille omgeving, bedoeld voor vakantie, ontspanning en rust. U houdt rekening met de aard en de bestemming van het park en met de wensen en behoeften van medebewoners.

5 Klachten en geschillen

Ondanks onze zorg en inspanning kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft, met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht kunt u uiterlijk 5 dagen na vertrek schriftelijk bij ons indienen. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!